บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม

แหล่งที่มาของกำไรจากบุคคลที่สาม อุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่ได้กลายเป็นความสำคัญสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ

2023-03-24

ด้วยการเร่งตัวของการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก โลจิสติกส์สมัยใหม่หรือที่เรียกว่า "แหล่งกำไรจากบุคคลที่สาม" ได้กลายเป็นความสำคัญสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในการเผชิญกับความต้องการเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศในการเพิ่มการลงทุนในการก่อสร้างทางรถไฟ วิธีการพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ของการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่โลจิสติกส์สมัยใหม่เป็นความต้องการที่มีวัตถุประสงค์ สำหรับการก่อสร้างระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมของจีน และการปฏิรูปและพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และยังเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ปลูกฝังจุดเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ และยังเป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้าง ทางรถไฟที่กลมกลืนกัน

ในเช้าวันที่ 18-19 เมษายน China Railway Corporation ได้จัดการประชุมนอกสถานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟที่ทันสมัยในเมืองเสิ่นหยาง การรถไฟทั้งหมดจำเป็นต้องปลดปล่อยความคิด เสริมสร้างความมั่นใจ และใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของการรถไฟไปสู่องค์กรด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ​​คิดค้นวิธีการพัฒนาทางรถไฟและรูปแบบธุรกิจ และแสดงบทบาทกระดูกสันหลังของการรถไฟอย่างครอบคลุม ระบบขนส่ง.

ด้วยโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและการใช้อีคอมเมิร์ซอย่างแพร่หลาย อุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอุตสาหกรรมบริการใหม่ที่สดใสและมีแนวโน้มดีที่สุดในโลก ในฐานะองค์กรบริการ เพื่อแสวงหาการพัฒนาที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น การรถไฟต้องก้าวให้ทันกับเวลา ปฏิรูปและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายของเศรษฐกิจการตลาดที่เปลี่ยนแปลง และมีบทบาทที่ดีในการพัฒนาความเจริญของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสู่โลจิสติกส์สมัยใหม่

โลจิสติกส์สมัยใหม่และการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีมรดกทางธุรกิจ หน้าที่หลักของบริการลอจิสติกส์สมัยใหม่ ได้แก่ คลังสินค้า การขนส่ง การขนถ่าย การจัดการ การบรรจุหีบห่อ การกระจายสินค้า และการแปรรูป แต่การเชื่อมโยงการทำงานที่สำคัญที่สุดสองประการคือการขนส่งและคลังสินค้า อุตสาหกรรมการขนส่งแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การขนส่งเป็นหลัก และมีความสามารถในการจัดเก็บเบื้องต้น การจัดการ การจัดการ และการกระจายสินค้าบางอย่าง รถไฟสามารถกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรขนส่งมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดและดั้งเดิมในประเทศจีน การสืบทอดหน้าที่ทางธุรกิจนี้ทำให้เกณฑ์การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของการขนส่งสินค้าทางรถไฟเป็นโลจิสติกส์สมัยใหม่ค่อนข้างต่ำ และความเสี่ยงก็ค่อนข้างน้อย

ด้วยการพัฒนาของเศรษฐกิจสังคม ความต้องการด้านการขนส่งแบบเดี่ยวของลูกค้าค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นบริการที่มีมูลค่าเพิ่มของโลจิสติกส์สมัยใหม่ บริการขนส่งแบบดั้งเดิมนั้นยากที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เมื่อส่งสินค้า ลูกค้ามักหวังว่าจะได้รับบริการเพิ่มเติม เช่น การรับสินค้าถึงหน้าบ้าน การบรรจุสินค้า การติดตามสถานะสินค้า และการสอบถาม

ตามความต้องการของลูกค้า ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของลูกค้าโดยรวม และการวิเคราะห์และออกแบบแต่ละลิงค์อย่างรอบคอบ การให้บริการลูกค้าด้วยการออกแบบระบบลอจิสติกส์ การเลือกและประเมินผู้ขนส่งและคลังสินค้า ตลอดจน วิเคราะห์และเปรียบเทียบผู้ค้ารายต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ของลูกค้า เช่น ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าส่ง หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เลือกคู่ค้าที่เหมาะสมกว่าสำหรับลูกค้า การให้บริการคำปรึกษาทางธุรกิจและสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น โซลูชันด้านโลจิสติกส์เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์กรด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่